Voorbeeld enquêteformulier

Enquêteformulier

Wilt u een enquêteformulier html / php creëren?

Met onze keuzerondjes, aankruisvakjes en selectielijsten kunt vragen maken waarbij de gebruiker óf één antwoord óf meerdere antwoorden geeft.